Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksille - Tuotteiden toimitukset Suomesta

Ruuvi auttaa Turun yliopistoa lämpötilan ja kosteuden mittaamisessa

Ruuvin tuotteet ovat päässeet auttamaan Turun yliopistoa mittaamaan ja valvomaan vaativien tilojen tarkkoja olosuhteita. Kirjojen ja erilaisten mittauskoneiden kanssa työskentely vaatii tiettyjä tarkkoja lämpötila- ja kosteusarvoja. Vapaakappalelain mukaan yli 50 kopion painoksista tulee luovuttaa yksi kappale jokaiseen kuudesta vapaakappalekirjastosta ja niitä tulee säilyttää vähintään 300 vuotta.

Jotta tieteelliset laitteet toimivat luotettavasti, tulee niiden käyttölämpötiloja mitata tarkasti. Kun puhutaan molekyylitason mittauksista, muutaman asteen heitto ilman lämpötilassa voi vääristää tuloksia merkittävästi. Näiden syiden takia tarkka ja luotettava ympäristön lämpötilan ja ilmankosteuden etäseurantajärjestelmä on lähes välttämätön.

Pääsin tutustumaan Turun yliopiston tiloihin yliopiston IT-asiantuntija Pekka Korteen kanssa. Korte esitteli minulle Ruuvin tuotteiden käyttöä kirjastossa.

Feeniks library is one of the libraries of the university of Turku
Feeniks-kirjasto on yksi Turun yliopiston suurimmista kirjastoista.

Turun yliopisto on merkittävä tekijä tiedeyhteisössä

Turun yliopisto on omien sanojensa mukaan 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö. Yliopiston erityisosaamisalueita ovat muun muassa biodiversiteetti- ja tulevaisuudentutkimus.

Kuten useimmilla yliopistoilla, myös Turun yliopistolla on massiivinen kirjavarasto, joka sisältää teoksia 1400-luvulta tähän päivään. Kirjojen säilyttäminen on tärkeää, sillä ne sisältävät paljon tietoa menneisyydestä sen ajan ihmisten kertomina. Kirjat ovat valmistettu orgaanisista materiaaleista, joten ne vaurioituvat helposti huonolaatuisessa ilmassa. Kirjoja tulisi säilyttää 17–19 asteen lämpötilassa ja suhteellisen ilmankosteuden tulisi olla noin 45–55 %. Näiden ominaisuuksien tulisi pysyä mahdollisimman tasaisina, sillä suuret vaihtelut lämpötilassa tai kosteudessa ovat hyvin haitallisia kirjoille.

Kirjojen säilytyksen lisäksi yliopistoilla on paljon erilaista tutkimuslaitteistoa, joiden käyttötilojen lämpötilaa ja kosteutta tulisi mitata jatkuvasti.

Ancient book from the 15th century at the library of the university of Turku
Kirja 1400-luvulta. Silloinen paperin laatu oli parempaa kuin nykypäivänä, joten kirjat ovat säilyneet suhteellisen hyvässä kunnossa 600 vuotta.

Kirja 1400-luvulta. Silloinen paperin laatu oli parempaa kuin nykypäivänä, joten kirjat ovat säilyneet suhteellisen hyvässä kunnossa jopa 600 vuotta.

Tärkeät tilat vaativat luotettavaa mittaamista 

Turun yliopiston tiloja huoltaa erillinen yritys, joka hoitaa yliopiston tilojen lämmittämisen ja ilmankosteuden säätämisen. Vastuu kirjojen säilyttämisestä on kuitenkin yliopistolla. Tilanne on hieman haastava, sillä vaikka yliopiston työntekijät kertovat tilojen olevan epäsuotuisissa olosuhteissa, huoltoyhtiö saattaa olla reagoimatta vedoten oman järjestelmänsä mittauksiin.

Tähän tarkoitukseen yliopiston IT-spesialisti Korte halusi luoda järjestelmän, jonka avulla yliopisto saisi tarkempaa mittausdataa. Tämän avulla he voisivat vakuuttaa huoltoyhtiön ja toimia yhteistyössä heidän kanssaan paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kirjastosta katkaistaan sähköt yöksi turvallisuussyistä, joten mahdollisen järjestelmän tulisi kyetä toimimaan ilman pistorasiasähköä. Sen lisäksi kirjasto jakautuu kolmeen pitkään kerrokseen, joten mittareita tulisi olla useassa paikassa kattavan mittausdatan saavuttamiseksi. Hälytyksen saaminen epäsuotuisista olosuhteista olisi kirjaston tapauksessa myös hyödyllistä, sillä silloin lukemia ei tarvitse jatkuvasti seurata.

Old, large Finnish books on a bookshelf.
Vanhoja suomalaisia kirjoja. Vanhat kirjat ovat massiivisen kokoisia.

Laitehuoneen lämpötilaerot

Osa Turun yliopiston tiloista on vanhoja, eikä niitä olla rakennettu nykyisen käsityksen mukaan järkevästi. Esimerkiksi eräässä mittausinstrumenttejä sisältävässä laitehuoneessa viilennys on asetettu toiselle seinälle ja lämmitys vastakkaiselle seinälle. Huoneeseen tulee väkisin lämpötilaero, joka heikentää tieteellisten mittausten tieteellistä ristiinvertaamista.

Yliopiston huoltoyhtiö ei huomaa tätä eroa omilla laitteillaan, joten tilaan tarvittaisiin tarkka mittausjärjestelmä osoittamaan ongelmat tilan lämpötiloissa.

Raspberry Pi ja analogiset sensorit eivät olleet parhaita ratkaisuja

Yliopiston IT-spesialisti Korte oli rakentanut kuudella Raspberry Pi:llä tiloihin toimivan etämittausjärjestelmän. Hän oli liittänyt Raspberry Pi -laitteisiin lämpötila- ja kosteusanturit, joiden avulla ne mittasivat kirjaston ympäristöä. Korte koodasi laitteeseen ja nettiin käyttöliittymät, joiden avulla mittaustietoja pystyi tarkastelemaan langattomasti netin välityksellä.

Red raspberry pi on hand. This device has been used to measure the conditions in the library of the university of Turku
Raspberry Pi oli yhteydessä internetiin ethernet-kaapelilla ja siihen oli integroitu erikseen lämpötila- ja kosteusanturi.

Alkuperäisessä järjstelmässä Raspberry Pi oli yhteydessä internetiin ethernet-kaapelilla ja siihen oli integroitu erikseen lämpötila- ja kosteusanturi.

Raspberry Pi toimii muistikortin avulla, johon on ladattu laitteen käyttöjärjestelmä ja sen sisäiset tiedostot. Jos laitteesta loppuu hetkeksi virta, kortti usein menee käyttökelvottomaksi ja se pitää vaihtaa. Raspberry Pi:n avulla rakennettu järjestelmä vaatii siis paljon työtä niin alussa järjestelmän luomisessa, kuin myös käytössä jatkuvana huoltamisena. Menetelmät toimivat, mutta Korte kertoi, että yhdenkin Raspberry Pi -laitteen kaatuminen olisi jättänyt yhden kerroksen toisen puolen kokonaan mittausten ulkopuolelle. Järjestelmä ei ollut siis kaikkein luotettavin.

Analoginen kosteusmittari vaatii kalibrointia

Vielä 2010-luvun alussa tiloja mitattiin analogisilla mittareilla, joiden lukemia kirjattiin paperivihkoon. Analogisissa mittareissa on aina jonkin verran epätarkkuutta, ja mittarit vääristyvät ajan myötä. Kirjastoista löytyvien analogisten kosteusmittareiden ilmoittama suhteellinen ilmankosteus vaihteli merkittävästi.

Ruuvi tarjoaa valmiin ympäristönmittausjärjestelmän

IT-asiantuntija Korte oli kuullut Ruuvista aiemmin ja päätti kokeilla tuotteiden toimivuutta Turun yliopiston tarkoissa vaatimuksissa. Hän tilasi yliopistolle yhdeksän RuuviTagia ja kolme Ruuvi Gatewayta: kolme anturia ja yksi reititin kuhunkin kolmesta kerroksesta.

Jokaisen kerroksen käytävien päätyihin ja keskelle tuli yksi RuuviTag, jotta mittausdata kattaisi koko kirjaston. Jokaiseen kerrokseen tuli myös varmuuden vuoksi oma Gateway, vaikka yhdellä tai kahdella Gatewaylla olisi todennäköisesti voinut kuulla kaikkien RuuviTagien mittaustulokset. RuuviTagit sai helposti kiinnitettyä kirjahyllyjen seiniin teipillä. Ruuvi Gateway saa virtaa öisin sähköjen ollessa poikki PoE-splitteristä, jonka voi ostaa erikseen.

Six raspberry pies on the table next to a Ruuvi Gateway
Raspberry Pi oli yhteydessä internetiin ethernet-kaapelilla ja siihen oli integroitu erikseen lämpötila- ja kosteusanturi.

Uusi ja vanha järjestelmä vierekkäin. Jos haluat lisätä uuden mittauskohteen Raspilla, joudut koodaamaan kokonaan uuden laitteen. Ruuvin järjestelmällä voit vain lisätä käyttövalmiin RuuviTagin haluttuun paikkaan.

“käyttöönotto oli nautintoa”

kertoi IT-asiantuntija Pekka.

Ruuvin etämittausjärjestelmän asentaminen on hyvin yksinkertaista:

 1. Aseta RuuviTagit paikkoihin, joista haluat saada mittaustuloksia
 2. Yhdistä Ruuvi Gateway internetiin
 3. Luo Ruuvi Station -tili ja ota RuuviTagit tilisi hallintaan

Ja siinä kaikki. Ruuvin etämittausjärjestelmällä säästät merkittävästi työtunteja, sillä voit unohtaa Raspberry Pi:n koodaamisen tai analogisten mittarien jatkuvan lukemisen.

A long corridor of bookshelves. A ruuvi Gateway is placed on the roof with adhesive tape
Ruuvi Gateway kuulee kaikkien kerroksen RuuviTagien mittaustulokset.

Turun yliopiston henkilökunta saa arvokasta dataa Ruuvin avulla

RuuviTagien avulla tiloista vastaavat henkilöt pystyivät osoittamaan huoltoyhtiölle puutteet lämpötiloissa ja ilmankosteuksissa ja he alkoivat yhdessä kehittää tilojen ilmanlaatua kirjoille sopivaksi. Tiloja mittaamalla he huomasivat, miten erilainen tuuletusaikataulu oli huomattavasti parempi tasaisen ilmankosteuden ylläpitämiseen.

Nyt myöskään arvokasta työaikaa ei kulu tilojen mittaamiseen, sillä Ruuvin tuotteet hoitavat sitä jatkuvasti ja luotettavasti. Oikeat henkilöt saavat sähköpostiin ilmoituksen, mikäli olosuhteet eivät ole sopivat. RuuviTagit on helppo nimetä käyttöpaikkojen mukaan, jolloin osapuolet tietävät heti mistä mittaustuloksesta on kyse.

RuuviTag monitoring library's conditions on the roof with books in the background
RuuviTag on pieni ja luotettava mittauslaite, joka on helppo kiinnittää mihin tahansa.

RuuviTag on tarkka ja edullinen ratkaisu ympäristön mittaamiseen

Korte päätti testata RuuviTagien tarkkuutta ennen järjestelmän asentamista. Hän poisti kolmesta RuuviTagista kotelot ja jätti ne pöydälle päiväksi. Kun hän seuraavana päivänä tuli lukemaan arvoja, ne olivat kaikki ±0,03% suhteellisen kosteuden yksikön päässä toisistaan. Toisin sanoen RuuviTagit olivat hänen testauksessaan erittäin tarkkoja ja ansaitsivat hänen luottamuksensa.

Korten kokemuksen mukaan Raspberry Pi -järjestelmän kokoaminen maksoi yhtä paljon, kuin vähintäänkin saman kattavuuden hankkiminen Ruuvin tuotteilla. Merkittävin ero syntyi tuotteiden käyttöönotossa. Jopa hänen ammattitaidolla Raspberry Pi -järjestelmän kehittäminen vei tunteja työaikaa. Ruuvin järjestelmän sai toimimaan kymmenissä minuuteissa.

RuuviTag on one of the bookshelves. RuuviTag can be placed in numerous ways to most places and that's why it is a great environmental sensor
Yksi käytävän kolmesta RuuviTagista.

IT-asiantuntija Pekan mielipiteitä Ruuvin tuotteista

– Oletko tyytyväinen Ruuvin tuotteisiin?

Olen erittäin tyytyväinen Ruuvin tuotteisiin! Usein jos jonkin laitteen firmis (laiteohjelmisto) on hyvä, sen softiksessa (käyttöjärjestelmässä) on huomattavia puutteita. Ja toisin päin. Nyt kuitenkin Ruuvin hyvin varustellun laitteen tueksi on rakennettu helppokäyttöinen ja erittäin toimiva sovellus. Käyttöönotto oli nautinnollista ja helppoa. Ruuvin tuotteiden hinnoilla ei tämänkaltaisen tilan seuraamiseen kannata edes miettiä vastaavan järjestelmän luomista… Ja nyt meillä on dataa näyttää huoltoyhtiölle, jonka avulla saamme tilat parempiin olosuhteisiin!

– Uskotko, että Turun yliopisto voisi käyttää Ruuvin tuotteita jatkossakin?

Kyllä. Vastaavia vaativia tiloja on paljon yliopistolla. Nyt kun pystymme toteamaan Ruuvin toiminnan hyväksi, voimme suositella sitä myös muille yksiköille ja erilaisiin tiloihin.

– Oletko suositellut Ruuvin tuotteita muille?

Asun itse rintamamiestalossa, jossa ullakko ja pohja on jatkuvia huolenaiheita. Olenkin rakentanut Raspilla sinne mittausjärjestelmiä, jota olen sitten lainannut naapureille ja kavereille. Nyt kuitenkin RuuviTag toimii vastaavana mittarina ja auttaa näiden tilojen lämpötilojen ja ennen kaikkea kosteuden mittaamisessa. Ruuvin tuotteet ovat niin helppokäyttöisiä, että kaikki voivat saada niistä helposti kaiken hyödyn irti! Olenkin suositellut niitä naapureilleni, joilla on samanlaisia ongelmia talojensa kanssa.

Yhteenveto

Turun yliopisto on hyötynyt Ruuvin etämittausjärjestelmän käyttämisestä. Ruuvin avulla vaativien tilojen vastuuhenkilöt voivat seurata tarkasti tilojen olosuhteita ja raportoida huoltoyhtiötä mahdollisista puutteista. RuuviTagin käyttöönoton aloittanut IT-asiantuntija Pekka Korte on erittäin tyytyväinen tuotteisiimme ja voisi suositella Ruuvin tuotteita kaikille samankaltaisten huolenaiheiden kanssa painiville.

Autamme Turun yliopistoa, voisimmeko auttaa myös sinua?

RuuviTag mittaa ilman lämpö, kosteutta, painetta ja itse laitteen liikettä ja jakaa niitä eteenpäin Bluetoothin avulla. Ruuvi Gateway jakaa nämä mittaustiedot internetiin Ruuvin pilvipalveluun ja ne ovat näin luettavissa missä ikinä oletkaan!

UKK
Kuka käyttää Ruuvin tuotteita?

Useat suuret yritykset luottavat Ruuvin tuotteiden laatuun. Tuoreimpana toimijana asiakkaidemme joukkoon on tullut Turun yliopisto, joka seuraa kirjastojen ja laitehuoneiden olosuhteita Ruuvin tuotteilla.

Voisiko RuuviTagin integroida nykyiseen järjestelmääni?

Todennäköisesti kyllä! Ruuvin tuotteet ovat luotu avoimella lähdekoodilla, joka tarkoittaa sitä, että ne on helppo integroida toisiin järjestelmiin.

Suosituimmat tuotteet

Valitse parhaat tuotteet juuri sinun mittaustarpeisiisi
 • RuuviTag mittaa lämpöä, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä.Varastossa
  RuuviTag on Bluetooth-anturi, joka lähettää tiedon lämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmanpaineesta...
  Lue lisää

  RuuviTag-anturi (4in1)

  39,90
 • Ruuvi KitVarastossa
  Jokaisen Ruuvi Gateway -tuotteen mukana toimitetaan 6...
  Lue lisää

  Ruuvi Kit -mittauspaketti

  339,00
 • Ruuvi GatewayVarastossa
  Huom! Jokaisen Ruuvi Gateway -tuotteen mukana toimitetaan 6 kuukauden...
  Lue lisää

  Ruuvi Gateway -reititin

  199,00
 • RuuviTag Pro 3in1 measures temperature, air humidity and motionVarastossa
  Valitse haluamasi malli (2in1, 3in1 tai 4in1). RuuviTag Pro...
  Lue lisää

  RuuviTag Pro -anturi

  49,9055,90