Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksille - Tuotteiden toimitukset Suomesta

Ruuvin tuotteiden käyttöönotto-opas

Tervetuloa Ruuvin käyttöönottosivulle, josta löydät ohjeita tuotteiden käyttöön liittyen, lakimääräisiä turvallisuusohjeita ja tuotteiden sertifikaattien tietoja. Lue nämä ohjeet huolella, ennen kuin aloitat tuotteidemme käytön.

Huomaa, että Applen tiukkojen Bluetooth-skannausrajoitusten takia, iPhone ja iPad -laitteilla ei voi kuunnella Ruuvin mittalaitteiden lähettämiä Bluetooth-viestejä, jos sovellus ei ole aktiivisessa käytössä. RuuviTagien uuden ohjelmistoversion ansiosta, mittalaitteet voivat muodostaa yhteyden puhelimeen, eikä vain lähettää mittaustietoja eteenpäin. Tällä tavalla Ruuvin iOS-sovellus voidaan yhdistää mittalaitteeseen(mittalaitteisiin) taustalla ja hälytykset toimivat normaalisti. Huomaa kuitenkin, että RuuviTagin virrankulutus on suurempaa, kun mittalaite on yhdistettynä puhelimeen eikä vain lähetä viestejä.

Pika-aloitus

Seuraa näitä helppoja vaiheita, jotta voit alkaa käyttämään RuuviTag® langatonta mittalaitetta.

 1. Poista muoviliuska kotelosta vetämällä siitä. Mittalaite käynnistyy automaattisesti tämän jälkeen.
 2. Lataa Ruuvin ilmainen mobiilisovellus Googlen PlayStoresta (Android) tai AppStore (iOS) ja seuraa näytöllä lukevia ohjeita.
 3. Kaikki on nyt valmista, voit nyt käyttää RuuviTag® langatonta mittalaitetta. Löydät mielenkiintoisia ja tärkeitä käyttökohteita täältä.

Lakimääreiset turvallisuustiedot ja varoitukset

 • Pidä laitteet ja paristot pois alle 10-vuotiaiden lasten ja lemmikien saatavilta. Tukehtumisvaara.
 • Tämä tuote ei ole lelu eikä sitä voi syödä.
 • Tuote sisältää litium-pariston, joka väärin käytettynä voi aiheuttaa vakavia vahinkoja tai pahimassa tapauksessa kuoleman. Nieleminen voi johtaa vakaviin vahinkoihin tai kuolemaan jopa kahdessa tunnissa. Vahinkoja aiheuttaa kemiallinen palaminen ja ruokatorven mahdollinen puhkeaminen kemiallisen aineen seurauksesta.
  • Jos tuote niellään, hae välitöntä apua ja ota heti yhteys hätäkeskukseen lisäohjeita varten.
 • Älä käytä tuotetta, jos kotelo ei sulkeudu kunnolla
 • Älä altista tuotetta äärimmäiselle kylmyydelle tai kuumuudelle, äläkä myöskään tulelle. Tuotteet ovat suunniteltu toimimaan -40°C asteesta jopa +85°C asteeseen Ruuvin erikoisparistoilla. Tavallisen pariston käyttölämpötilat tulee olla -20°C asteen ja +70°C asteen välillä.
 • Älä jätä IP67-sertifioituja tuotteita suoraan kosketukseen veden kanssa.
 • Palo- ja palovammariski
 • Kierrätä käytetyt nappiparistot oikein ja turvallisesti paikallisten ohjeiden mukaisesti. Teippaa nappipariston ylä- ja alapinta ennen kuin kierrätät ne.

Ympäristöasiat ja Europaan unionin mukaiset hävittämistiedot

Kuten suurin osa elektronisista tuotteista, Ruuvi® tuotteet voivat sisältää väärin käytettynä terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita. Ruuvi® tuotteet ovat 99% kierrätettäviä.

Paikallisten lakien mukaisesti tuotetta ja sen paristoa ei tulisi hävittää sekäjätteenä. Kun tuotteen elinikä päättyy, vie se paikalliseen elektroniikkakierrätyspisteeseen ja poista laitteesta paristo. Paristo voidaan kierrättää erikseen. Lisätietoja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta tai kierrätyskeskuksilta.

Takuu

Tuotteen ja sen kaikkien osien takuu on kaksitoista (12) kuukautta. Takuuaika alkaa toimituspäivästä. Tämä takuu ei kata tahatonta haittaa. Takuu ei myöskään kata laitteen väärinkäytöstä koituvia vahinkoja.

Laillisia oikeuksia kuluttaja-asiakkaalle: Ostaja, jota suojaa kuluttajasuojalaki tai muut säädökset osto- tai asuinmaassaan (asuinmaassaan jos maat ovat eivät ole samat), myyjän antamat takuuehdot ovat lisänä kaikkiin kuluttajansuojalakiin liittyviin lakeihin ja muutoksenhakukeinoihin.

 1. Alla kerrotun takuujakson aikana myyjä takaa, että hänen parhaan tietonsa mukaan tuotteessa ei ole vikoja, jotka olisivat syntyneet huonosta suunnitelusta, käytetyistä materiaaleista tai työpanoksesta, jotka estäisivät tuotteen sähköisen tai mekaanisen toiminnan.
 2. Tuotteen ja sen kaikkien osien takuu on kaksitoista (12) kuukautta. Takuuaika alkaa toimituspäivästä.
 3. Takuuaika vaihdetuille tai korjatuille osille on kuusi (6) kuukautta. Takuuaika alkaa korjaus- tai vaihtopäivästä.
 4. Takuuseen ei sisälly tuotteen osat,
  1. joiden korjaaminen tai vaihtaminen tulee tarpeelliseksi tavallisessa käytössä;
  2. jotka ovat rajallisen käytön osia, kuten esimerkiksi paristot.
  3. joiden korjaaminen, muokkaaminen tai säätäminen on tehty asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta ilman myyjän aikaisempaa lupaa.
  4. joiden vikoja ei viipymättä ilmoiteta myyjälle annetussa takuuajassa;
  5. jonka ongelmat tai vahingot ovat syntyneet myyjään liittymättömistä huolimattomuuksista, kuten vääränlaisesta asennuksesta (muusta kuin myyjän asennuksesta), väärästä käytöstä, vääristä käyttöolosuhteista (väärä lämpötila, kosteus, lika tai syövyttävä materiaali), vääränlaisesta koteloinnista.
  6. Jotka ovat vahingoittuneet muutoin ilman myyjän vikaa.
  7. Anturit ja niiden tarkkuus; anturivalmistajien antamat tarkimmat mittausarvot eivät aina toteudu ja pienellä osalla tuotteista voi olla suurempaa kuin kerrotua vaihtelua niiden mittausarvoissaan. Myyjällä ei ole vastuuta anturien tarkkuudesta.
 5. Esimerkkitapauksia, joissa takuu on pätemätön:
  1. Tuotteita käytetään tai pidetään väärin, toisin sanoen niitä pidetään tiloissa, joissa ei järkevästi ajatellen tulisi pitää sähköisiä laitteita.
  2. Vesi tai kosteusavauriot, jotka syntyvät esimerkiksi kosteuden kondensoitumisesta tai vastaavasta tilanteesta.
  3. Tahallinen, vahingollinen tai välinpitämättömyydestä seuraava vahinko.
  4. Fyysinen vahinko tai väärinkäyttö, eli tuotteen vääntäminen, taittaminen, leikkaaminen tai vastaava toiminta.
  5. Ylivoimainen este (Force majore) kuten huono sää tai sähköinen häiriö kuten virtapiikki.
  6. Laiteohjelmiston muokkaamisen tai päivittymisen virhe, jos myyjä ei ole tehnyt tai hyväksynyt käytettyä laiteohjelmistoa.
  7. Tuotteen fyysinen muokkaaminen, kuten kotelon tai elektroniikkaosien muuntelu.
  8. Komponenttien peukalointi, esimerkiksi yhdistimien tai muiden kiinteiden komponenttien irrottaminen tai muokkaaminen.
  9. Jos tuotenumero tai sertifikaatti on poistettu laitteesta ne on töhritty.
  10. Altistuminen vaaralliselle säteilylle tai syövyttävälle kemikaalille.
 6. myyjällä on oikeus päättä vilpittömässä mielessä ja yksinomaisella harkintavallalla, jos tuotantovirhe aiheutti toimintahäiriön vai syntyikö se jostain edellä mainitusta syystä.
 7. Näet koko takuudokumentin tästä.

Sertifioinnit

Löydät kaikki oleelliset sertifioinnit ja valmistajan ilmoituksen eurooppalaisesta säännönmukaisuudesta (CE) täältä https://github.com/ruuvi/certifications.