Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksille - Tuotteiden nopeat toimitukset Suomesta

Ruuvi Station -mobiilisovelluksen asetukset

Ruuvi Station -mobiilisovelluksen sovellusasetuksissa voit muokata sovelluksen yleisasetuksia ja sovelluksen toiminnallisuuksia. Sovellusasetukset löytyvät päävalikosta näytön vasemmasta yläkulmasta (hampurilaisvalikko). Sovellusasetuksissa voit asettaa seuraavaa:

 • Kieli (iOS)
 • Ulkoasu
 • Hälytysilmoitukset
 • Taustaskannaus
 • Lämpötila
 • Kosteusyksikkö
 • Paineyksikkö
 • Ruuvi Cloud
 • Historiatietojen asetukset
 • Välityspalvelimen asetukset (Android)

Kieli (iOS)

Ruuvi Station -mobiilisovellus on tällä hetkellä käännetty seuraaville kielille: englanti, saksa, ranska, ruotsi ja suomi. Mikäli valitset kieleksi jonkin muun, sovellus käyttää oletuskielenä englantia. Kielivalinta tapahtuu hieman eri tavalla Ruuvi Station iOS ja Android -sovelluksissa.

iOS: Valitset sovelluksessa käytettävän kielen, joka voi olla eri, kuin käyttöjärjestelmässä käyttöön valittu kieli.

Voit valita Ruuvi Station -mobiilisovelluksessa käytettävän kielen käyttöjärjestelmän asetuksissa -> Ruuvi Station -> Ensisijainen kieli -> Kieli.

Huomaa: Jos et näe käyttöjärjestelmän sovellusasetuksissa sovelluksessa käytettävää ensisijaista kieltä, varmista, että sinulla on vähintään yksi ensisijainen kieli lisätty kohdassa Asetukset -> Yleiset -> Kieli ja alue.

Android: Valitset käyttöjärjestelmässä käytettävän kielen ja kielivalinta vaikuttaa kaikkiin sovelluksiin.

Voit valita käyttöjärjestelmän kielen kohdassa Asetukset -> Yleiset -> Kieli.

Sovelluksen ulkoasuasetukset

Ruuvi Station -mobiilisovellus tukee tummaa ja vaaleaa teemaa sekä iOS että Android -käyttöjärjestelmissä. Kyseessä on käyttöjärjestelmän ulkoasuasetus, jolla voidaan muokata koko käyttöjärjestelmän ulkonäköä ja kaikkien niiden sovellusten ulkonäköä, jotka tukevat teemojen käyttöä.

Käyttöjärjestelmässä teemat löytyvät:
iOS: Asetukset -> Näyttö ja kirkkaus -> Ulkoasu
Android: Asetukset -> Näyttö

Sovelluksen ulkoasuasetuksissa voit valita Ruuvi Station -mobiilisovelluksessa käytettävän teeman:

 • Käytä järjestelmän oletusta
 • Tumma teema
 • Vaalea teema

Hälytysilmoitukset

Hälytysilmoituksissa käyttäjät voivat hallinnoida Ruuvi Station -sovelluksen hälytysilmoituksia.

Äänihälytykset

Äänihälytykset asetetaan hieman eri tavalla iOS ja Android -laitteissa.

Hälytysääni -asetus käyttää iOS-käyttöjärjestelmän asetusta, jonka löydät kohdasta Asetukset-> Ilmoitukset

Hälytysilmoituksista löytyävässä hälytysääni valinnassa voit valita Ruuvi Station -sovelluksen sisäisen Ruuvi-hälytysäänen tai käyttää järjestelmän oletusasetusta. iOS-käyttöjärjestelmä käyttää lisäksi Äänet ja tuntopalaute -käyttöjärjestelmäasetuksia värinähälytysten asettamiseksi.

Ääniasetukset -asetus käyttää Android-käyttöjärjestelmän asetusta Asetukset -> Ilmoitukset ->Ruuvi Station -> Sovellusilmoitukset

Voit ottaa ääni ja värinähälytykset käyttöön järjestelmän ilmoitusasetuksista tai käyttää hiljaista tilaa.
Voit valita ääni- ja värinähälytysasetuksissa myös erilaisia äänitiloja, eri soittoääniä ja säätää värinähälytyksen voimakkuutta.

Taustaskannaus

Kun käytät aktiivisesti sovellusta, se kerää 2,5 välein anturin lähettämää mittaustietoa.

Kun sallit taustaskannauksen käytön, puhelimesi hakee halutuin väliajoin anturien lähettämiä viestejä, vaikka puhelimesi näyttö olisi suljettuna tai sovellus olisi auki taustalla. Kun taustaskannaus on sallittu ja sovellus on auki taustalla, anturien lähettämät uudet tiedot rekisteröityvät sovellukseen asetetun ajanjakson välein.

Applen tiukemmat tietoturvasäädökset voivat aiheuttaa ongelmia taustaskannausasetusten kanssa. Anturin laiteohjelmisto on mahdollisesti päivitettävä, jotta taustaskannausta voidaan käyttää. Päivitä RuuviTag -anturin laiteohjelmisto uusimpaan Anturin asetukset -sivulla.

Historiatietojen tallennusväli

Kun olet sallinut taustaskannauksen käytön, sovellus hakee määrätyin väliajoin anturien lähettämiä tietoja.

 • Historiatietojen keräysväli voidaan asettaa välillä Kaikki ja 60 minuuttia.

Huomio! Bluetooth-historiatietojen keräys ja Bluetooth-hälytykset toimivat vain silloin, kun taustaskannaus on aktivoitu. Jos poistat taustaskannauksen käytöstä, kaikki paritetut Ruuvi-anturit menettävät Bluetooth-parituksen ja ne tulee parittaa uudelleen anturin asetussivulla hälytysten ja taustaskannauksen uudelleen aktivoimiseksi (iOS).

Tärkeä huomio: mobiililaitteen mallista riippuen anturin tietojen tallentaminen taustalla saattaa olla aavistuksen luotettavampaa silloin, kun puhelin on kytkettynä latauslaitteeseen ja kaikki käyttöjärjestelmän sovelluksiin vaikuttavat virranhallinta-asetukset on poistettu käytöstä (Android).

Mittayksiköt

Ruuvi Station -mobiilisovellus tukee seuraavia sovelluksessa ja widgeteissä (vaatii Ruuvi Gateway -reittitimen) käytettäviä mittayksiköitä:

 • Celsius (°C), Fahrenheit (°F), ja Kelvin (K)
 • Suhteellinen (%), absoluuttinen (g/m3) ja kastepiste (°)
 • Pascal (Pa, Android), hehtopascal (hPa), elohopeamillimetri (mmHg), ja elohopeatuuma (inHg)

Resoluutio

Kaikki mittayksiköt sisältävät erillisen tarkkuusasetuksen. Tarkkuus vaikuttaa siihen, millä tarkkuudella anturin lähettämiä tietoja näytetään sovelluksessa. Valitulla tarkkuudella ei ole vaikutusta historian lataukseen (csv-tiedostoon) tai hälytyksiin.

Tärkeä huomio: mittayksikkö ja käytettävä resoluutio vaikuttavat välityspalvelimen (Android) lähettämiin tietoihin ja widgetteihin.

Välityspalvelimen asetukset (Android)

Välityspalvelin (Android) yksi Ruuvi Station -mobiilisovelluksen kehittyneemmistä ominaisuuksista ja se on pääosin tarkoitettu kokeneemmille käyttäjille.

Tällä ominaisuudella voit tehdä sovelluksesta yhdyskäytävän (gateway), joka jakaa sovelluksen saamia mittaustietoja HTTP-päätepisteeseen POST-pyyntöjä käyttäen.

Sovellus toimii yhdyskäytävänä kun:

 • Olet sallinut taustaskannauksen, ja
 • Kelvollinen välityspalvelimen URL on lisätty välityspalvelimen asetuksissa

Jos yllämainitut kriteerit täyttyvät, Ruuvi Station -mobiilisovellus jakaa taustalla keräämiään tietoja annettuun URL-osoitteeseen.

Välityspalvelin käyttää historian tallennusväliä, joka voidaan määrittää asetuksissa kohdassa Taustaskannaus.

Huomio! Välityspalvelin ei liity Ruuvi Cloud -palveluun, eikä sitä voida käyttää korvaamaan Ruuvi Gateway -reitittimen toiminnallisuutta yhdessä Ruuvi Cloud –palvelupaketin kanssa.

Historiatietojen asetukset

Voit kerätä 1-10 päivän anturihistorian Ruuvi Station -mobiilisovellukseen. Voit valita näytettävän ajanjakson erikseen Historianäkymä-sivulla. Historiatietojen asetuksissa voidaan vaikuttaa kerättyjen mittausten esittämiseen historianäkymä-sivulla.

Käytä kaikki kerätyt mittaukset

Kaikki saatavilla olevat mittaukset näytetään historianäkymä-sivulla tämän ollessa valittuna. Huomaa, että tämän ominaisuuden käyttäminen voi hidastaa historian päivittymistä vanhemmissa mobiililaitteissa silloin, kun mittauksia on paljon.

Näytä tietopisteet (Android)

Kaikki kerätyt mittaukset esitetään pisteinä historianäkymä-sivulla.