Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksille - Tuotteiden toimitukset Suomesta

Kirjaston kosteuden ja lämpötilan seuranta

Kirjat ovat mahdollistaneet kehityksemme lajina. Ne sisältävät valtavia määriä tietoa sekä menneisyydestä että nykyisyydestä, ja siksi ne on säilytettävä tuleville sukupolville. Kirjojen pitkäaikainen säilyttäminen vaatii ympäristön olosuhteiden seurantaa, sillä ne ovat alttiita vahingoittumaan väärissä olosuhteissa. Tässä artikkelissa kerrotaan yhdestä parhaasta ratkaisusta kirjaston kosteuden ja lämpötilan seurantaan.

Konservointikeskuksen mukaan:

”Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden valvonta on ratkaisevan tärkeää kirjasto- ja arkistokokoelmien säilyttämisessä, koska niiden liian korkeat tasot vaikuttavat merkittävästi materiaalien hajoamiseen.” 

Kirjat on valmistettu erilaisista materiaaleista, jotka voivat pilaantua helposti, sillä materiaalit ovat alttiita vääränlaisille lämpötiloille ja suhteelliselle kosteudelle. On myös muita tekijöitä, joilla on suuri merkitys kirjan hyvinvointiin ja pitkäikäisyyteen.

Tässä artikkelissa käyn läpi perustekijät, joihin sinun on kiinnitettävä huomiota, jotta voit varmistaa kirjojesi hyvinvoinnin pitkällä aikavälillä.

Old books in a bookshelf
Kirjat voivat säilyä luettavina vuosisatoja, jos niitä säilytetään oikein. Kuva: Matteo Maretto

Mitkä ovat parhaat ympäristöolosuhteet kirjoille?

Riippumatta siitä, säilytätkö kirjoja kotikirjastossa vai hallinnoitko suurta historiallisten kirjojen kokoelmaa julkisessa kirjastossa tai yliopistokirjastossa, ympäristöolosuhteita kannattaa seurata. Olosuhteilla tarkoitan oikeaa lämpötila- ja kosteustasoa.

Mikä on ihanteellinen lämpötila kirjaston kirjojen säilytykseen?

Museoviraston mukaan ihanteellinen ympäristö kirjoille on auringonvalolta suojattu puhdas tila, jossa lämpötila on tasaisesti 17-18 astetta ja ilman suhteellinen kosteus noin 50%. Pilaantumisnopeus kaksinkertaistuu 10 °C:n välein, joten kirjojen säilytysympäristön lämpötilan ei pitäisi nousta paljoa yli ihanteellisen 18 °C:n lämpötilan. 

Toisaalta kirjojen säilyttäminen kylmemmissä lämpötiloissa voi mahdollisesti vahingoittaa niitä, kun otat kirjat kylmävarastosta käyttöön. Tämä johtuu siitä, että kirjat ovat herkkiä lämpötilan vaihteluille, ja jos niitä säilytetään normaalia asumislämpötilaamme kylmemmissä lämpötiloissa, ne lämpenevät, kun käsittelemme niitä. Tämä aiheuttaa vääntymiä ja muita rasituksia materiaaleihin, joista kirjat on valmistettu.

Mitkä ovat oikeat suhteellisen kosteuden tasot kirjojen säilytyksessä?

Ihanteellinen suhteellinen kosteus kirjojen säilytyksessä on 30-55 %. Kuten lämpötilan kohdalla, ilmankosteuden tulisi olla alle 55 %:n, sillä korkea suhteellinen ilmankosteus on haitallisempi kuin alhainen suhteellinen ilmankosteus.

Korkeampi suhteellinen kosteus tarjoaa oikeat olosuhteet homeen tai hyönteisten viihtymiselle, jotka hajottavat tai syövät kirjoja nopeasti. Korkea ilmankosteus nopeuttaa myös kirjoille haitallisia kemiallisia prosesseja.

Äärimmäisen alhainen ilmankosteus taas voi johtaa joidenkin materiaalien kuivumiseen ja haurastumiseen, mikä lyhentää kirjan käyttöikää.

Different colored books on a bookshelf. Similiar sized books should be stored next to each other.
Kirjoja on kaiken muotoisia, kokoisia ja ikäisiä. Kuva: Jason Leung

Lämpötilan tai kosteuden vaihtelut ovat vaarallisia kirjoille

Kun olet saavuttanut edellä mainitut olosuhteet, on viisasta pitää ne vakaina. Koska kirjat imevät ja luovuttavat helposti kosteutta ja lämpötilaa, lämpötilan tai kosteuden nopeat muutokset voivat vaikuttaa niiden hyvinvointiin pysyvästi.

Säilytä kirjat sisäseinien vieressä, sillä muuttuvat ulkoilmaolosuhteet voivat aiheuttaa vaihteluita ulkoseinien läheisyydessä. Kirjat on myös säilytettävä kaukana lämmitys- tai kosteuselementeistä, sillä ne voivat muuttaa merkittävästi niiden lähellä vallitsevia olosuhteita.

Oikeiden olosuhteiden selvittäminen on vaikeaa ilman apuvälineitä. Siksi kirjaston kannattaisi investoida ympäristönseurantajärjestelmään, jolla voidaan varmistaa oikeat olosuhteet aina.

Vääränlaisen lämpötilan ja kosteuden aiheuttamat vauriotyypit kirjoille

Jotta ymmärtäisit paremmin, millaisia vahinkoja epäasianmukainen varastointi voi aiheuttaa kirjoille, tässä on luettelo, jossa käsitellään yleisimpiä ongelmia, joita voi esiintyä epäasianmukaisen lämpötila- ja kosteustasojen vuoksi:

Home: Kun kosteustaso on liian korkea, home voi alkaa kasvaa kirjojen sivuilla ja kansissa. Tämä voi aiheuttaa värimuutoksia, tahroja ja homeenhajua. Vakavissa tapauksissa home voi myös heikentää paperikuituja ja aiheuttaa niiden hajoamisen.

Vääntyminen: Lämpötilan ja kosteuden vaihtelut voivat aiheuttaa kirjojen vääntymistä tai vääristymistä. Tämä on erityisen yleistä kirjoissa, joissa on nahka- tai kankaansidonta, joka voi laajentua tai supistua kosteuden vaihteluiden vaikutuksesta.

Hyönteistuhot: Korkea ilmankosteus voi houkutella hyönteisiä, kuten sokeritoukkia ja jäytiäisiä, jotka voivat ruokailla kirjojen sivuilla. Tämä voi johtaa reikiin, repeämiin ja muihin vaurioihin.

Haalistuminen ja värimuutokset: Auringonvalo tai voimakas keinovalo voi aiheuttaa kirjojen haalistumista ja värjäytymistä ajan myötä. Tämä voi vaikeuttaa tekstin lukemista tai kuvitusten ja kuvien näkemistä.

Selkämyksen vauriot: Vääränlaiset säilytysolosuhteet voivat haurastuttaa tai halkeilla kirjojen selkämyksiä, mikä voi johtaa sivujen irtoamiseen tai kirjan muuttumiseen käyttökelvottomaksi.

Ympäristöolosuhteet ovat riippuvaisia toisistaan

On tärkeää huomata, että nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, millaisia vaurioita kirjoihin voi tulla. Pitämällä yllä oikeaa lämpötilaa ja kosteutta voit ehkäistä kyseisiä ongelmia ja varmistaa, että kirjasi pysyvät hyvässä kunnossa vuosien ajan.

Ympäristön seuranta kirjastossa

Kirjat vaativat jatkuvasti tasaiset ja oikeat olosuhteet, jotta niiden laatu säilyisi korkeana mahdollisimman pitkään. Varaston olosuhteiden seuranta on kirjastoille helppo tapa säilyttää aineistoa, sillä niiden ei tarvitse korjata pilaantuneita kirjoja tai suurempia kokoelmia, jotka muuten voisivat tuhoutua kokonaan. Tämä koskee erityisesti antiikkisia tai harvinaisia kirjoja, jotka ovat arvokkaita ja mahdottomia korvata.

Ruuvi tarjoaa yhden parhaista kirjastojen kirjojen olosuhteidenseurantajärjestelmistä. Ruuvi on suomalainen yritys, joka valmistaa ratkaisuja ympäristövalvontaan monenlaisissa käyttökohteissa. Ruuvin Bluetooth-anturit ovat tarkkoja, helppokäyttöisiä ja niissä on paristo, jonka käyttöikä on kahdesta kolmeen vuotta.

RuuviTag monitoring library's conditions on the roof with books in the background
RuuviTag voidaan sijoittaa minkä tahansa kirjaston tai kontin sisälle

Nämä anturit toimivat myös Ruuvi Gatewayn kanssa, joka on laite, joka kuuntelee Ruuvin anturien mittaustietoja ja jakaa ne internetiin Ruuvin pilvipalvelulle. Voit helposti valvoa useita paikkoja samanaikaisesti, tarkastella niiden olosuhdetietoja valituilta ajanjaksoilta ja saada mukautettuja hälytyksiä, jos olosuhteet laskevat asianmukaisten rajojen ulkopuolelle.

Näiden tietojen avulla voit helposti säätää olosuhteet takaisin oikeille tasoille. Voit myös asentaa ilmankostuttimen, lämmityselementin tai pienen tuulettimen, jotta voit reagoida nopeasti ympäristön muutoksiin kirjastossasi.

A long corridor of bookshelves. A ruuvi Gateway is placed on the roof with adhesive tape
Ruuvi Gateway päivittää kirjaston mittaustiedot jatkuvasti internetiin.

RuuviTag ja Ruuvi Gateway tarjoavat kattavan ratkaisun kirjastojen ympäristönseurantaan

RuuviTag on anturi, joka mittaa ilman lämpötilaa, kosteutta, painetta ja laitteen liikettä. RuuviTagit on helppo sijoittaa lähes kaikkialle ja ne ovat erittäin tarkkoja. Ne lähettävät tietoja Bluetoothin avulla ollen luettavissa älypuhelimilla tai muilla Bluetooth-laitteilla. Puhelimissa Ruuvin sovellus toimii intuitiivisesti ja on siten helppokäyttöinen. Voit asettaa hälytyksiä, jos mittaukset laskevat ei-toivottuihin arvoihin.

Jos asennat Ruuvi Gatewayn sinne, missä on RuuviTagit, sinun ei tarvitse huolehtia RuuviTagin kantamasta. Ruuvi Gateway lähettää mittaustiedot Ruuvin pilvipalveluun ja on siten koko ajan käytettävissä. Voit saada hälytyksiä sähköpostiisi ja jakaa mittaustuloksia eri henkilöille.

Ruuvi tarjoaa kattavan kirjaston kosteuden ja lämpötilan seurantajärjestelmän kilpailukykyiseen hintaan

Jos Ruuvin seurantajärjestelmä kiinnostaa, lue case-artikkeli siitä, miten Turun yliopisto käyttää RuuviTageja kirjastoissaan! Artikkeli löytyy täältä

Temperature graph from a smart sensor. Temperature is crucial for storing books.
A graph of humidity outside of a summer house.

Kaksi kuvakaappausta Ruuvi Station -sovelluksesta. Huomaat, että lämpötilakuvaajan korkeimmat arvot vastaavat kosteuskuvaajan matalimpia arvoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että optimaaliset ympäristöolosuhteet kirjojen pitkäaikaiseen säilytykseen ovat seuraavat:

 1. Lämpötilan on oltava 18 °C 
 2. Suhteellisen kosteuden tulisi olla 30-55 %.
 3. Kun kirjoja säilytetään pitkään, ympäristön on oltava pimeä.

Helppoja vinkkejä kirjojen suojaamiseen kaikille

Kun sinulla on vakaa ympäristö, jossa on oikea lämpötila ja kosteus, voit alkaa kiinnittää huomiota muihin tärkeisiin tekijöihin. Nämä tekijät liittyvät tapoihin, joilla kirjoja tulisi säilyttää ja käsitellä.

1. Suojaa kirjat valolta

Pidä kirjat poissa suorasta auringonvalosta, sillä se vahingoittaa paperia nopeasti. Pidä kirjat lisäksi poissa myös keinovalosta! Vaikka keinovalaistuksen säteily ei ole yhtä haitallista kuin auringon säteily, pitkäaikainen altistuminen sille voi aiheuttaa kirjoille vakavia vaurioita.

Säilytä kirjoja pimeissä tiloissa, kun niitä ei käytetä.

2. Säilytä pienet ja keskikokoiset kirjat pystysuorassa

Säilytä kirjat pystysuorassa niin, että kirjat ovat pystyssä ja suorassa. Muiden kirjojen tai kirjatukien pitäisi auttaa pitämään kirjat pystyssä, mikä on vähiten haitallista kirjojen selkärangoille. Älä anna kirjojen nojata toisiinsa! Pidä samankokoisia kirjoja vierekkäin tukena.

Kirjat tulisi myös asettaa tukevasti vierekkäin, mutta ei niin tukevasti, että yhtä kirjaa olisi vaikea ottaa hyllystä.

3. Säilytä isompia kirjoja tasaisesti kyljellään

Säilytä isommat kirjat litteästi kyljellään kahden tai kolmen kirjan pinoissa. Älä laita pystysuoraan ja vaakasuoraan varastoituja kirjoja päällekkäin.

4. Jätä tilaa kirjahyllyjen molempiin päihin

Jos jätät hieman tilaa kirjarivin eteen, huomaat helpommin pölyn kerääntymisen ja hyönteisten toimintaan viittaavat ulosteet. Muutama senttimetri tai sentti riittää.

Samoin jätä hieman tilaa kirjojen taakse, jotta ilma pääsee liikkumaan. Näin estetään kosteuden kertyminen kirjojen taakse, mikä on haitallista.

5. Pitkäaikaisessa säilytyksessä pidä kirjat asianmukaisissa ilmatiiviissä muovisäiliöissä.

Muovisäiliöt ovat hyviä hyönteisiä ja ympäristön vaihteluita vastaan. Muista säilyttää astia pimeässä huoneessa, jossa olosuhteet ovat vakaat, jotta astian sisällä oleva ilma ei muutu.

Älä kääri kirjoja kodin perusmuoviin, kuten muovipusseihin tai jätesäkkeihin, sillä niistä vapautuu pitkällä aikavälillä ongelmallisia kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat vahingoittaa kirjoja. Kirjojen säilytykseen tarkoitetut muovisäiliöt eivät vapauta näitä kemikaaleja.

6. Pölytä usein ja pidä silmällä hyönteisten toimintaa

Säännöllinen kunnossapito on avainasemassa kirjojen säilytyksessä. Pölytä kirjat hellävaraisesti usein ja kiinnitä huomiota mahdollisiin tuholaisten merkkeihin, sillä nopea puuttuminen voi pelastaa kirjasi täydelliseltä katastrofilta.

A book is being taken from the bookshelf
Kirjoja ei pidä ottaa hyllystä pois näin. Tällainen toiminta aiheuttaa rasitusta selkärangalle. Kuva: Sonja Punz

7. Käsittele varovasti

 • Älä syö tai juo, kun käsittelet vanhempia kirjoja.
 • Pese aina kätesi ennen kuin kosketat kirjoja
 • Älä käännä kirjaa 180 astetta auki, sillä se voi rikkoa selkärangan helposti
 • Kirjat on tarkoitettu luettavaksi sylissä. Kirjan asettaminen tasaiselle alustalle voi vahingoittaa selkärankaa.
 • Vedä kirja hyllystä pitämällä selkärangasta kiinni kahdella kädellä. Vedä kirjaa varovasti painamalla hieman irrotettavan kirjan vieressä olevia kirjoja. Pidä koko kirjasta tukevasti kiinni, kun se liukuu hyllystä. Älä vedä selkärangan yläosasta äläkä kallista kirjoja, sillä se vahingoittaa selkärankaa.

Lopuksi

Koska kirjat on yleensä valmistettu orgaanisista materiaaleista, ne voivat helposti pilaantua tai hajota. Kiinnittämällä huomiota oikeisiin ympäristöolosuhteisiin sekä muutamiin perusasioihin niiden säilyttämisessä, kirjojen käyttöikää voidaan pidentää huomattavasti.  Ympäristöolosuhteita, kuten lämpötilaa ja kosteutta, seuraamalla kirjastot voivat varmistaa, että niiden kokoelmat säilyvät hyvissä olosuhteissa pitkään.

Investoiminen tarkkaan ympäristönseurantajärjestelmään auttaa säilyttämisessä. Ruuvi on suomalainen yritys, joka on auttaa tässä prosessissa. Tutustu tuotteisiimme ja palveluihimme ja ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää siitä, miten tuotteemme voivat auttaa sinua säilyttämään oikeat ympäristöolosuhteet kirjastossasi! Yhdessä voimme auttaa sinua säilyttämään kirjasi pitkään.

osta RuuviTag kirjastoon
RuuviTagilla varmistat, että kirjat säilyvät mahdollisimman kauan

osta RuuviTag kirjastoon

RuuviTagilla varmistat, että kirjat säilyvät mahdollisimman kauan

39,90

Alv. 24% | 0%

Ruuvi on suomalainen yritys. Mikäli olet EU-maassa asuva kuluttaja-asiakas, ALV sisältyy hintaan. Mikäli tilaat EU:n ulkopuolelta, ALV ei sisälly. Mikäli tilaat EU-maassa sijaitsevalle yritykselle, anna ALV-tunnus kassalla.

Varastossa

Osta useampi ja saat alennusta!

Yhteensä: 39,90 + toimitus

Toimitus

Ilmainen toimitus, kun ostat enemmän!

Katso toimitusvaihtoehdot

Näytä määräalennuksien hintataulukko
UKK
Missä voin säilyttää kirjojani?

Kirjat on säilytettävä kirjahyllyissä, joissa on oikeat ilmaolosuhteet, tai ilmatiiviissä muovisäiliöissä vakaassa ympäristössä.

Voiko kirjoja säilyttää muovisäiliöissä?

Kirjoja voi säilyttää muovisäiliöissä. Säiliöiden on oltava varastointia varten tehtyjä ja ne on säilytettävä paikoissa, joissa ei ole lämpötilan tai kosteuden vaihteluita. Muoviastiat tarjoavat hyvän suojan tuholaisia vastaan.

Pitäisikö kirjat säilyttää kyljellään vai pystyasennossa?

Pienet ja keskikokoiset kirjat tulisi säilyttää pystyssä siten, että samankokoiset kirjat ovat vierekkäin. Kirjat eivät saisi olla kallellaan. Isommat kirjat, jotka eivät muuten mahdu kirjahyllyyn, voidaan säilyttää kyljellään. Älä pinoa yli kolmea kirjaa päällekkäin.

Voiko pöly vahingoittaa kirjoja?

Kyllä voi. Pöly sisältää happamia elementtejä, jotka voivat vahingoittaa kirjoja, jos ne jätetään vaikuttamaan pitkäksi aikaa. Pöly myös kerääntyy ajan myötä, joten jos kirjoja ei pölytetä säännöllisesti, vaurioitumisen mahdollisuus alkaa kasvamaan. Lisäksi pöly voi sisältää pieniä tuholaisia ja homeen itiöitä.

Onko kirjastoympäristön seurantajärjestelmään liittyviä ylläpitovaatimuksia?

Ruuvin kirjastoympäristön seurantajärjestelmään ei käytännössä liity huoltovaatimuksia. Ainoa asia, joka sinun on tehtävä, on vaihtaa laitteiden paristot 12-24 välein. Kirjastokäytössä paristojen käyttöikä on yleensä yli 24 kuukautta. Jos mittauslaitteet ovat kosteassa tilassa, kosteusanturi saattaa olla hyvä kalibroida 6-12 kuukauden välein, mutta yleensä siihen ei ole tarvetta.

Suosituimmat tuotteet

Valitse parhaat tuotteet juuri sinun mittaustarpeisiisi
 • RuuviTag mittaa lämpöä, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikettä.Varastossa
  RuuviTag on Bluetooth-anturi, joka lähettää tiedon lämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmanpaineesta...
  Lue lisää

  RuuviTag-anturi (4in1)

  39,90
 • Ruuvi KitVarastossa
  Jokaisen Ruuvi Gateway -tuotteen mukana toimitetaan 6...
  Lue lisää

  Ruuvi Kit -mittauspaketti

  339,00
 • Ruuvi GatewayVarastossa
  Huom! Jokaisen Ruuvi Gateway -tuotteen mukana toimitetaan 6 kuukauden...
  Lue lisää

  Ruuvi Gateway -reititin

  199,00
 • RuuviTag Pro 3in1 measures temperature, air humidity and motionVarastossa
  Valitse haluamasi malli (2in1, 3in1 tai 4in1). RuuviTag Pro...
  Lue lisää

  RuuviTag Pro -anturi

  49,9055,90